14. sep, 2014

26 kapitel...

... klara i nya polisromanen! Det går sakta men säkert, och jag har hittat nya infallsvinklar, samt redigerat en del. Jag stryker s.k. onödiga ord, såsom och, ju, väldigt, lite, ganska, nog, så, osv.

 

I dag har jag varit på Regionmuséet i Krstd och lyssnat på min son som föreläst. Kulturarvsdagen 2014, tema: I krigens spår. Om skedet som ledde till att fästningen Kristianstad kapitulerade till Karl VI sommaren 1678, trots att danska armén befann sig i närheten.

 

Fick lära mig mycket om min hemstad, som jag inte kände till tidigare!