24. nov, 2014

Testläsare...

... till min nya polisroman anser att jag inte ska använda kursiv stil i något kapitel.

 

Vad säger ni som läst det? Är det svårt att läsa kursivt, och få sammanhang?

Min tanke är att den s.k. sidoberättelsen ska vara kursiv, för effektens skull...