22. maj, 2019

Förutom förslag på pärm...

... på DEADLINE-sidan, är här ytterligare ett förslag. Iskanten är viktig, även om det inte finns någon iskant i berättelsen.

Iskanten är symbol för Liv eller Död...

Vilken bild är mest fångande, och kan skapa intresse för boken?