10. feb, 2020

20 % rabatt...

... på fysiska böcker i Webbutiken, under feb - mars. Dras på slutsumman.

CD-böckerna 90 kr st. inkl. porto

Förmånligt, +- 0 kronor till mig i vinst, men det hjälper till med marknadsföringen.

Jag hoppas på att DEADLINE ska bli en vårbok.