5. jun, 2020

Läser just nu...

... ÖDESMARK av Stina Jackson. Lika bra som hennes SILVERVÄGEN.

Bra språk, kuslig miljö i det karga Norrland, spännande personer och intriger.