7. mar, 2021

Jag är glad o tacksam...

... för beställningar genom min webshop, tack! Saknar alla bokmässor och säsongs-marknader i Skåne -vilka vanligtvis är mina största försäljningskanaler, och som är inställda. 

Kursiva kapitel i BRYGGAN är autentiska -likaså bilden här, när jag kom till platsen där 11-åriga Helen Nilsson hittades, 1989.

(Tillåtelse av fotografen att publicera bilden. Min kollega på bilden, Per-Magnus, avled 2019.)